Abonelik Süreci
İZGAZ Sanayi Doğalgaz Abonelik Adımları

1. Nasıl abone olabilirim?

1.1. İlk müracaat


Müşteri, Üretim (Buhar, Proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz kullanım talebini doğalgaz Başvuru Dilekçesi (İZGAZ FR.72.33 no’lu form) ve ekinde mevcut doğalgaz kullanacağı cihaz kapasiteleriyle, yıllık enerji tüketim değerlerini bildiren Doğalgaz Sanayi Değerlendirme Formu (İZGAZ FR.75.81 no’lu form) ile İZGAZ’ a müracaat eder. İZGAZ, müşterinin enerji ihtiyacının doğalgaz dağıtım hattından gaz alımına uygunluğunu inceler.

1.2. Teknik dönüşüm

Eğer inceleme olumlu ise müşteriye abone bağlantı bedeli bildirilir, müşteri kabul ederse bağlantı anlaşması yapılır. Anlaşma sonrası müşteriye doğalgaz kullanabileceklerini dolayısıyla doğalgaz dış ve iç tesisatını yaptırmak için yetkili bir firmaya başvuruda bulunmaları gerektiğine dair yazı ile bilgi verilir. İnceleme olumsuz ise olumsuzluk gerekçesini içerir bir yazı ile müşteriye bilgi verilir.

İmzalanan bağlantı anlaşması gereği hattın imalatı İZGAZ tarafından yapılabileceği gibi; Müşteri, Müşavir ve Müteahhit ile anlaşarak dış tesisatını kendisi de yaptırabilir. Eş zamanlı olarak müşteri, Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu, iç tesisat, montaj ve dönüşümünü de sertifikalı firmalara yaptırır. Yapılan dönüşüm ve montajın, proje onay ve kontrolleri İZGAZ tarafından yapılır.

1.3. Sözleşmeler

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler (Müşteri) ile İZGAZ arasında yapılan gaz satışı ile ilgili koşulları düzenleyen anlaşmalardır.EPDK’ nın belirlediği limitin üstünde yıllık gaz çekişi olan Müşteriler Serbest Tüketici konumundadırlar.Bu yıllık limitin altında gaz çekişi olan müşteriler ise Serbest Olmayan Tüketici (Abone) konumundadırlar.

EPDK’ nın 2009 yılı için geçerli kararına göre serbest tüketici olma limiti 1.000.000 Sm3/yıl gaz tüketimidir. Bu miktar 9300 kCal/h alt ısıl değere sahip 6 No Fuel Oil için 888.000 kg/yıl; 9700 kCal/h ısıl değere sahip 4No Fuel Oil (Kalorifer Yakıtı) için 851.000 kg/yıl; 11.000 kCal/kg alt ısıl değere sahip LPG için 750.000 kg/yıl; 3500 kCal/kg alt ısıl değere sahip linyit kömürü için 2.360.000 kg/yıl yakıta eşdeğerdir. Özellikle sıvı yakıtlı kazanlarda doğalgaza geçişte kazan veriminde olacak artış nedeniyle teorik olarak hesap edilenden bir miktar daha az yakıt sarfiyatı olacağı göz önüne alınmalıdır.

1.3.1. Sözleşme İmzalanması (Serbest Olmayan Tüketiciler)

Müşteri tarafından Doğalgaz Satış Sözleşmesi İçin Gerekli Bilgiler Formu (İZGAZ FR.75.89) doldurularak İZGAZ’ a teslim edilir. İZGAZ bu formdaki bilgiler ışığında Doğalgaz Satış Sözleşmesi’ni (Sözleşme) hazırlar.Sözleşme gereği Müşteri tarafından karşılanacak olan Damga Vergisi ve Güvence Bedeli miktarları İZGAZ tarafından hesaplanarak paraflı sözleşme ekine eklenip Müşteriye gönderilir.Sözleşmenin her sayfası firma yetkilileri tarafından ( Müşteri ) imzalanır.Müşteri, imzalı sözleşme ile birlikte sözleşmeye imza atan firma yetkililerinin son altı aya ait noter onaylı imza sirküleri, İZGAZ tarafından sözleşmedeki Azami Aylık çekişe göre hesaplanmış Güvence Bedeli peşin ödendi dekontu (teminat mektubu da olabilir) ve sözleşme Azami Yıllık çekişe göre hesaplanmış Damga Vergisi’ne ait beyanname (fotokopisi) ile beraber sözleşme ekine eklenerek İZGAZ’ a teslim eder.İZGAZ yetkilileri tarafından da imzalanan sözleşmenin bir kopyası (Aslının fotokopisidir kaşesi vurulmuş) Müşteriye gönderilir.

1.3.2. Sözleşme İmzalanması (Serbest Tüketiciler)

Müşteri tarafından doğalgaz satış sözleşmesi için gerekli bilgiler formu (İZGAZ FR.75.89) oldurularak İZGAZ’ a teslim edilir. İZGAZ bu formdaki bilgiler ışığında Doğalgaz Satış Sözleşmesi’ni (Sözleşme) hazırlar. Sözleşme gereği Müşteri tarafından karşılanacak olan Damga Vergisi İZGAZ tarafından hesaplanarak paraflı sözleşme ekine eklenip Müşteriye gönderilir. Sözleşmenin her sayfası firma yetkilileri tarafından ( Müşteri ) imzalanır. Müşteri, imzalı sözleşme ile birlikte sözleşmeye imza atan firma yetkililerinin son altı aya ait noter onaylı imza sirküleri, İZGAZ tarafından sözleşme Azami Yıllık çekişe göre hesaplanmış Damga Vergisi’ne ait beyanname (fotokopisi) ile beraber sözleşme ekine eklenerek İZGAZ’ a teslim eder.İZGAZ yetkilileri tarafından da imzalanan sözleşmenin bir kopyası (Aslının fotokopisidir kaşesi vurulmuş) Müşteriye gönderilir.

İletişim  |  Site Haritası  |  Sıkça Sorulan Sorular  |  Gizlilik ve Hizmet Sözleşmesi
GDF SUEZ GDF SUEZ GROUP

Powered by
ARGEON